Naziv projekta

Proširenje proizvodnog kapaciteta poduzeća ulaganjem u nabavu novih strojeva

Kratki opis projekta

Projekt „Proširenje proizvodnog kapaciteta poduzeća ulaganjem u nabavu novih strojeva“ odnosi se na nabavu pet strojeva, dva CNC stroja za savijanje limova, jednog CNC stroja za štancanje lima i dva aparata za zavarivanje, s ciljem unapređenja postojećih tehnoloških procesa te povećanja proizvodnog kapaciteta, radi jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća.
Kako bi poduzeće bilo u mogućnosti odgovoriti na rastući tržišni interes i odgovoriti na specifične zahtjeve klijenata, realizacija projekta značila je logični razvojni slijed. Osim povećanja efikasnosti i obujma proizvodnje, omogućiti će se nova razina kvalitete te ulazak na nova tržišta, sukladno potražnji.

Ciljevi projekta:

Očuvana i nova radna mjesta, produktivno ulaganje, povećani prihod od prodaje i povećani prihod od izvoza.

Očekivani rezultati projekta:

Rast i razvoj poduzeća povećanjem broja zaposlenih, povećanjm prihoda od prodaje i prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:

3.949.687,50 HRK

EU potpora:

1.448.562,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta

od 15. kolovoza 2017. do 15. lipnja 2018

Kontakt osoba za više informacija: Christine Floričić, tel: +385 52 853 801

www.strukturnifondovi.hr